Pest'OOg
Pest'OOg biedt via een speelse combinatie van kwartet, memory, vragen en doe-opdrachten een boeiende invalshoek om te praten en inzichten te verwerven over o.m. zwaarlijvigheid, fysieke beperkingen, sociale armoede, holebi, kansarmoede, ethnische afkomst, nieuw samengestelde gezinnen enz.

Het spel werd gerealiseerd i.s.m. het Centrum Informatieve Spelen en met de steun van de Vlaamse regering en de Provincie Oost-Vlaanderen.   

Pest’Oog…
  • maakt kinderen weerbaar(der) tegen pesten en groepsdruk;
  • leidt tot meer empathie en steun voor ‘slachtoffer’kinderen;
  • vergroot sociale vaardigheden;
  • heeft een positief effect in het algemeen en in het verhinderen van oordelen en vooroordelen in het bijzonder;
  • reikt een instrument aan voor directies, (zorg)leerkrachten en lerarenopleiding;
  • speelt een belangrijke rol in preventie.

Waarom de keuze voor een jongere doelgroep?
 
Meningen mogen geventileerd worden, maar aanzetten tot haat, discriminatie, pesten en geweld dienen best zo jong mogelijk verhinderd. Vandaar de keuze voor een jongere doelgroep, met name vanaf het tweede tot en met het vierde leerjaar (7-10 jaar).

Methodiek
Pest'OOg is een kwartetspel over het kunnen omgaan met verschillen, verschillen aanvaarden en diversiteit als een positieve factor zien binnen de school, de eigen leefwereld en de maatschappij.  

Doel
Pest'OOg wil kinderen inzicht bijbrengen dat iedereen anders is maar dat iedereen tegelijk ook talenten en kwaliteiten heeft. Het bewust worden van en omgaan met die positieve kwaliteiten kan kinderen weerbaarder maken voor pesten. Ook en vooral door hierover te (durven) praten. Het is beter elkaars talenten en kwaliteiten aan te moedigen want er is geen enkele reden goed om iemand te pesten.

Prijs
35€ exclusief verzendingskost