Geweldloze communicatie. Zoveel meer dan een communicatievorm is het een manier van leven.
Respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn zeer belangrijke waarden. Dat vinden we allemaal terug in geweldloze communicatie. Geweldloze communicatie is een taal die de nadruk legt op het communiceren van gevoelens en behoeftes, vertrekkend vanuit een evenwaardige positie. De kern van de zaak is dat je de ander moet aanvaarden zoals hij is. Het betekent dat je niet beschuldigt noch veroordeelt noch overhaast reageert maar goed naar jezelf én de anderen luistert. Alleen al door je communicatie aan te passen door te zeggen wat je wilt bekomen en niet wat je niet wilt, los je al veel problemen op. We leven immers in een maatschappij met lange tenen.

Bijvoorbeeld: “Ik waardeer het als je het onthoudt” zeggen i.p.v. “Vergeet dat (weer) niet”. Zo kunnen latente conflicten voorkomen worden en kan je aan den lijve ondervinden dat de stap van discussie naar onderhandelen een duidelijke win-winsituatie oplevert. Door op een geweldloze manier te reageren en te communiceren haal je vaak de lont uit het kruitvat. Open en positieve communicatie helpt taboe’s doorbreken. Want waar hebben we het allemaal moeilijk mee? Als een ander ons als meerdere in de positie van mindere duwt. Dan willen we daar onderuit. Onszelf willen verdedigen en beschermen is een oerinstinct. Zonder overlevingsdrang zou de mensheid al lang niet meer bestaan. Maar uit de mindere positie komen kan op twee manieren. Je kunt je ook als meerdere gaan opstellen, maar...daar begint geweld. Een tweede manier is geweldloosheid en die begint bij positieve communicatie én gelijkwaardigheid. Hoe vaak betrappen we onszelf niet dat wij zo vlug vooroordelen maken? Hoe vaak loopt een discussie niet uit de hand? Hoe vaak zijn we niet gefrustreerd omdat we onze mening niet hebben durven zeggen of onze gevoelens niet helder en correct hebben weten te formuleren? Hoe komt het toch dat een irritatie ons zo erg kan opjutten? Zo erg dat we daar soms echt van "leeg" lijken te lopen.  

Onze vormingswerkers zijn gecertificeerde lesgevers met internationale ervaring.

Mogelijk als: voordracht en interactieve workshop (3u), lunchcauserie of seminarie van één, twee of meerdere dagen.

Doelgroepen: werkgever/werknemers, collega's, leerkrachten/leerlingen, gedetineerden/cipiers, opvoeders en kleuterleid(st)ers, partners, gezinnen, veiligheidsstewards van voetbalploegen, verzorgingspersoneel enz.

Maximum aantal deelnemers: 40 (ideaal is 20)

De organisator zorgt voor: een flipover met stiften, de deelnemers brengen papier en balpen mee.

Prijzen (geldig op vandaag, excl. 21% BTW en vervoer):
  • Voordracht / interactieve workshop (3u) : € 400€ (non-profit) en € 560€ (profit)
  • Eéndagsseminarie (2 x 3u): € 660€ (non-profit) en € 860€ (profit)
  • Op aanvraag: vorming op weekenddagen en meerdagen-seminarie
  • Voorbereidende vergadering (2u): € 75€
Hoe ziet zo'n voordracht/workshop er nu inhoudelijk uit? Waarover gaat het?

De deelnemers krijgen om te beginnen een theoretisch kader aangereikt om tot meer inzicht te komen in het ontstaan en het verloop van geweld, hoe escalatie doorbroken en liefst voorkomen kan worden. Ze leren hoe mensen soms botsen, hoe misverstanden ontstaan, hoe verschillen hierin meespelen, hoe het instinct voor zelfbehoud in ieder van ons bron kan zijn van geweld.

Daarnaast reiken de trainers van vzw Zinloos Geweld, a.d.h.v. theorie, voorbeelden, oefeningen en uitwisselen van concrete ervaringen, handvatten aan om op een constructieve manier om te gaan met conflictsituaties. We hebben het ook over "Hoe communiceer ik in relatie met de maatschappij"? We staan even stil op welke manier de maatschappij communiceert. Aan de hand van opdrachten worden we bewust van onze eigen communicatie en hoe we er mee omgaan. Maken we niet te vlug ons eigen verhaal wanneer we iets zien gebeuren? Waarnemingen onderscheiden van oordelen. Op welke manier gaan we in de verdediging? Hoe komt het dat ruzie kan escaleren tot zware fysische letsels en ja zelfs de dood tot gevolg…. We ontleden waarom we boos worden en we maken duidelijk een onderscheid tussen aanleiding en oorzaak.

En verder gaan we dieper in op de vraag "Hoe kom ik tot een krachtige kwaliteitsvolle communicatie?" Geweldloze communicatie betekent dat je niet beschuldigt noch veroordeelt maar goed naar jezelf en anderen luistert. We ontleden en ervaren welke vaardigheden we daarvoor nodig hebben. Zelfexpressie: hoe druk ik mij uit? Erkennen: hoe begrijp ik de ander? Beïnvloeden: hoe kan ik bij de ander iets bewerkstelligen? Toegankelijkheid: hoe ga ik om met de beïnvloeding van de andere? De volledige vorming is interactief.

Reacties van volwassen deelnemers:


"Iedereen zou de kans moeten krijgen om deze cursus te volgen. Een ferme aanrader voor iedereen die werkt met mensen!" (C.L., verpleegkundige)

"Verhelderend en ondersteunend." (R. VdM.) 
"De bruikbaarheid zou veel vergroten als meer collega's deze cursus zouden volgen." (I.C.) 
"Cursusgeefster laat een goed gevoel na bij iedereen." (M.P.) 
"Vooral het aantal rollenspelen maakt het gemakkelijker om de theorie te bevatten. Het "beklijft" beter." (G.D.) 
"Deze vorming was zeer concreet en praktisch." (M.H.) 
"Je stond IN de groep. Je behoudt op een mooie manier contact met iedereen. Humor en positieve bevestiging zijn zeker ook kwaliteiten die je inzet bij het begeleiden van een groep. Mooi!" (V.D.) 
"Zeer goed. U heeft leerlingen in beweging gekregen die bij ons geen enkele medewerking geven. Proficiat en voor herhaling vatbaar." (leerkracht K.A. Antwerpen)
en enkele reacties afkomstig uit de evaluatiefiches van leerlingen: " Zeer interessant. Ik vind het tof dat er veel opdrachtjes tussen zaten." 
" Leerzaam, aangenaam en zelfontdekkend." 
" Opbouw was heel goed verdeeld over de voormiddag." 
" Ik heb genoten van de humor die er tussen was." 
" Er moeten niet altijd doden vallen vooraleer we bewust leren omgaan met agressie." 
" Stukje video over het schema van geweld was zeer confronterend" 
" Heel dicht bij onze leefwereld gebracht."
Communiceer geweldloos, hoe doe je dat?

Interacties escaleren als mensen persé hun gelijk willen halen en geen ruimte laten voor andermans ideeën. Besef dat dé waarheid niet bestaat. Ieder heeft zijn eigen kijk op de realiteit. Dit betekent niet dat je niet moet opkomen voor je eigen gevoelens, behoeften en visies. Het model van geweldloze communicatie helpt je om respectvol om te gaan met verschillen en ze te overbruggen. Essentieel is dat je contact maakt met: 

1. je eigen waarnemingen
2. je gevoelen
3. je behoeften en
4. dat je duidelijk bent over je verwachtingen

Je beschuldigt niet, maar neemt verantwoordelijkheid voor wat je zegt. Daarbij sta je open voor hoe de ander het ziet en ervaart. Zo ontwapen je de communicatie en sta je dichter bij jezelf, je collega’s en doelgroep.

Stap 1. Observeer, neem waar wat je letterlijk hoort of ziet. Voeg geen interpretaties toe. Oordeel niet. Zeg neutraal en concreet welk gedrag jouw welzijn beïnvloedt.
Geweldloos is ”Als ik je onderuitgezakt zie zitten op de bank en geen reactie van jou krijg op mijn vraag ...” in plaats van ”Je begrijpt me niet en luistert niet”.

Stap 2. Ga na wat je voelt bij die observatie. Maak er zelf geen verhaal van en vorm geen gedachten over wat anderen doen. Zeg wat je voelt.
Geweldloos is ”… dan voel ik me alleen” in plaats van ”Ik voel dat jij geen interesse hebt”. Dit laatste is een interpretatie van iemands gedrag.

Stap 3. Neem verantwoordelijkheid voor jouw deel. Zeg welke behoeften aan de basis van dat gevoel liggen.
Geweldloos is ” … want ik heb nood aan jouw ondersteuning en kijk op de zaak”

Stap 4. Formuleer je verwachting aan de ander in neutrale en positieve termen. Zeg wat je wil, niet wat je niet wilt. Geef de andere de ruimte om er al dan niet op in te gaan. Een verzoek is geen eis of een opdracht. Je staat per definitie open voor een “nee”.
Geweldloos is “Wil je tijd maken voor mij en jouw visie geven”’ in plaats van ”Zorg dat je wat meer interesse toont”.