Over ons
vzw Zinloos Geweld werd in 2006 opgericht als een pluralistische niet-gesubsidieerde non-profitorganisatie. Het stelt zich tot doel om via positief-creatieve preventieprojecten pesten en geweld, verzuring en onverschilligheid in onze maatschappij te helpen voorkomen en verminderen en positief gedrag te stimuleren. En bewustwording creeëren, want bewustwording kan uitgroeien tot gedragsverandering, het is wetenschappelijk bewezen.

Via acties en vormingen (lezingen en workshops) sensibiliseren wij het hele jaar door rond de thema's geweld, pesten, diversiteit, beperkingen en talenten. We doen daarvoor beroep op professionele medewerkers die vaak ook internationale ervaring hebben. 

De vzw profileert zich tevens met het ontwikkelen en produceren van zeer gewaardeerde 
educatieve spellen rond deze thema's, voor zowel kinderen als volwassenen.


Met de WensenVlinderhut en de Complimentenactie proberen we mensen bewust te maken dat een positief gedrag een enorme waarde(n)volle bijdrage levert aan een betere, gezondere en positievere leef-, werk- en woonomgeving. Wij trachten overheden te overtuigen om de problematiek structureler aan te pakken. Een 'steekvlampolitiek' die kenmerkend is voor de huidige aanpak, is té ontoereikend.

Het vlinderlogo is uitgegroeid tot een nationaal symbool tegen pesten en geweld en voor respect, geweldloosheid en positiviteit.

We hebben de voorbije jaren al heel veel bereikt. Maar uw steun is en blijft nodig. Uw bijdrage maakt het mogelijk om onze projecten (workshops, educatieve spellen enz.) onverminderd te kunnen blijven aanbieden aan scholen, gevangenissen (waar we werken rond herstelgerichte detentie), allerhande (sport)verenigingen, steden en gemeenten, bedrijven enz.

Wees verschillig! Help kinderen weerbaar(der) maken. Uw steun vergroot hun kansen én helpt onze "samen-leving". HELP ONS HELPEN